Kor info

Koret øver i efteråret 2018 følgende mandage kl. 19:15 i Sognehuset i Ry:

September: 03/09 – 10/09 – 17/09
Oktober: 01/10 – 08/10 – 22/10 (Generalforsamling 18:30 – 19:15) – 29/10
November: 5/11 – 12/11 – 19/11 – 26/11

Koret har øve-lørdag den 03. november kl. 10 til 16.

Julekoncert i Ry Kirke mandag den 3. december

Julefrokost mandag den 10. december

Husk at melde afbud til Kasper på mobil 23 71 92 26

. . . . . .

Hvordan får vi det bedste ud af vores øveaftener:

God ro, orden og respekt for hinanden, når vi øver og i forbindelse med mødedisciplin:

* Kom lidt over kl.19 og giv en hånd med til at gøre lokalet klar til sang.

* Vi synger fra kl.19:15 – kom derfor før og vær klar.

* Meld afbud ved fravær – andet er uhøfligt over for vores dirigent  og for koret.

* Vi må max have tre fraværs gange. Hvis man allerede nu ved at der er flere gange man ikke kan komme, er der mulighed for at få orlov.

Øvedisciplin:

* Vi skal alle tie stille, når korleder synger noget, for at demonstrere hvordan det skal lyde.

* Alle andre skal tie stille, når en stemmegruppe øver.

* Dirigenten giver os “summe-minutter”.

* Der opfordres til at bruge “fri-mandage” til at øve i stemmegrupperne.